ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ വീട് നശിച്ച് വെണ്ണീറാകും, വീട് മുടിയും ശ്രദ്ധിക്കണേ

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുവിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെയും കന്നിമൂലയാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ശരിയാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യം പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

   

ഉടനെ അത് മാറ്റണം അതിനെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമില്ല അത് മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യണം വേറെ ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കന്നിമൂല ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുത്താലും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും

.അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബലം കിട്ടില്ല ദാരിദ്ര്യവും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും ധനം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നിക്കില്ല രോഗ ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആയിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *