ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ!😱

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഴക്കാലം എത്തിയാലുള്ള മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെ പേടിസ്വപ്നമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്നാൽ ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ രാമനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെയും ജീവനെടുത്ത ലോകം കണ്ടാൽ .

   

അതി ദാരുണമായ ചില ഡാമ ദുരന്തങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളാണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തകർന്നാൽ ഉള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ എത്രത്തോളമായിരിക്കു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ലോക ചരിത്രത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ .

ഡാം ദുരന്തം ആയിരുന്നു ചൈനയുടെ പടിഞ്ഞാറൻദേശിയായ 1975 സംഭവിച്ചത് ചൈനയുടെ ഭൂതകാലത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ കാറ്റുകളിൽ ഒന്നായ ടൈ വൻ ദുരന്തത്തിന് വഴിവച്ചത് ഒന്നരലക്ഷത്തോളം പേർ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മരണമടഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *