ബാവ പറഞ്ഞാൽ അച്ചട്ടമാണ് പ്രവചിച്ചാൽ നടന്നിരിക്കും!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അടുത്ത ആറു മാസക്കാലം നല്ല സമയമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് വിദേശത്ത് ജോലിയും വിവാഹം അതേപോലെതന്നെ സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ഭവന നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആറുമാസക്കാലം.

   

ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ആറുമാസക്കാലം കടന്നുവരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നൊന്നായി വളരെ വിശദമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുവാനും വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്യാനും കൂടി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം എന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ പറയാം മിഥുറിൽ പിറന്ന മകേരം.

മൂന്ന് നാല് പാദങ്ങളും തിരുവാതിര പുണർതം 1 2 3 പാദത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്ര ജാതകരെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെയും ജീവിതത്തിലെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും ബലം കാണാതെ പോകില്ല മറ്റേ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് .

അവരുടെ കാര്യം തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയും പണം കയ്യിൽ വരും എന്നത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അഗ്നിയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടമ്മമാർ അടുക്കള പണി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/GRq_KP4bpHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *