ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ തീർത്തു സുഖമായി ജീവിച്ചു…പക്ഷെ പോലീസ് എല്ലാം കണ്ടെത്തി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 15 വർഷം കാണാതെയും ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെട്ട സംഗമം തെറ്റിടാങ്കിൽ തള്ളിയതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കലാ കൊലപാതക .

   

കേസിലെ ഫെയർ പുറത്തുവന്നൂർ പ്രതികൾ നാലുപേരും ചേർന്ന് കാറിൽ വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും തെറ്റിടാങ്കിൽ കുഴിച്ചുമൂടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ ഉള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *