ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ തീർച്ചയായും കേട്ടിരിക്കേണ്ടൊരു കഥ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം അടുക്കളയിൽ നിന്നും അവളുടെ വരവും കാത്തു അയാൾ അക്ഷമനായി കിടന്നു ചെറുതായി ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെയും കിടന്നുറങ്ങാൻ അയാൾക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല ബെഡിനെ അരികിലിരുന്ന ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി കിടന്ന വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു ഇന്ന് കുറച്ച് ബന്ധുക്കൾ വിരുന്നു വന്നിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ.

   

അടുക്കളയിൽ നല്ലപോലെ പണികൾ ഉണ്ടാകും എന്നും അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടെ വരെ ചെന്ന് അവളെ ഒന്ന് നോക്കുവാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല ഫോണിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ വന്ന് അരികെടുന്നിരുന്ന മകനെ നേരെ കിടത്തിയതും അവന്റെ കൈകാലുകളെ ശരിയായ വണ്ണം ഒതുക്കി വച്ചതും ഫോണിലെ .

നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു അയാളും ബെഡിന് അരികിലേക്ക് ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചു അവൾക്ക് കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ മകന്റെ അരികിലേക്ക് നീങ്ങി കിടന്നോ എന്ന് പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയത് കൊണ്ടാകാം നെറ്റിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ജലാംശം അയാളിൽ വെറുപ്പുള്ള ബാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/-1tE7JCJkU4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *