ഭാര്യയെ ഭംഗിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു വെറുത്ത പ്രവാസിക്ക് അവസാനം സംഭവിച്ചത്

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഒറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് അസൂയയോടെ നോക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ് എത്ര സുന്ദരിയാണ് അവൾ പക്ഷേ തന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ രൂപം മനസ്സിലാക്കി എത്തിയപ്പോൾ അവനെ നിരാശയും ഗോപവും ഒരുപോലെ കീഴടക്കുകയും കാണാൻ തന്നെ എത്ര സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ഇല്ല സുദീപിനെയും വെളുത്ത സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ ഭാര്യയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു തന്റെ ഭാര്യയും ഇരുനിറമുള്ള ഒരു കൂതറ ഇവൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് തനിക്ക് അന്ന് കെട്ടാൻ തോന്നിയത്.

   

ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം വരാനുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു കുട്ടികളുമായി എന്നാലും ദീപ എത്ര സുന്ദരിയാണ് ഏത് ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടാലും അവളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആമുഖം കാണുന്നത് തന്നെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഒരു സുഖമാണ് എന്താണ് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ആലോചന രാവിലത്തെ കുളികഴിഞ്ഞ് മുറിയിലേക്ക് എത്തിയ ചോദിച്ചു .

എന്താ ആലോചിക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വിടാൻ തോന്നുന്നു മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗവും ഒന്നും കിട്ടാതെ സുരേഷ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കു കുട്ടിയെയും എന്തോന്ന് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ സുരേഷേ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് ക്ലാസ്സും സുദീപ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ജാക്ക് ഡാനിയേൽസും എടുത്ത് ടീപോയിൽ വച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *