ഇതാ വന്നു ഷിപ്പിൽ ജോലി 😍

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കപ്പൽ ഫീമെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നോർമലി എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിലും നിവിദശമായിട്ട് നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉള്ള വാട്സ്ആപ്പ്.

   

ചാനലിലെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *