അച്ഛനെ കളിയാക്കിയ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് കിടിലൻ മറുപടി കൊടുത്ത പെണ്ണ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എഡി അലീന നിന്റെ അപ്പൻ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്ന പാടുന്നത് എന്നും ഞാൻ കൊടുത്തു രണ്ടു രൂപ ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്തവനോട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ അത്ര കഠിന ഹൃദയം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ജയിലിൽ മുറിച്ചിട്ട മുടി ചെവിക്ക് പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചുവെച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് അലീന വല്ലാതെ ചൂളി പോയിരുന്നു തന്റെ അപമാനിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ഇന്ന് അത് തന്റെ അപ്പന്റെ പേരിൽ നിമ്മിയുടെ നേർക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കണം.

   

എന്നുള്ള പെൺമെൻസും അലമുറി അവൾ സമീപനം പാലിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരുതരത്തിൽ എന്താ തെറ്റ് ഒരായിരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ള കവലയിലും ബസ്റ്റോപ്പിൽ ഒന്ന് പോയിരുന്നു പാടി എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് അപ്പാ എന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ചില സാഹിത്യകാരെ പോലെ അതെങ്ങനെയും സംഗീതത്തെ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ചെളിയിലേക്ക് മൂടി തുറന്ന് വിടും അതും അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്ന സംഗീതത്തെയും കിട്ടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആരായാലും ആരാധിക്കപ്പെടും ചെളിയിൽ നിന്ന് സംഗീതം കിട്ടുന്ന അവരിൽ .

ഏറെയും കവലയിലിരുന്ന് പാടും നിന്റെ അപ്പനും പണ്ട് എന്നോ പുഞ്ച വരമ്പിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞുകിട്ടിയത് ഈ മുതലിനെ ചെളിയിലായാലും ആകാശത്തിൽ ആയാലും സംഗീതം അന്നം മുടക്കുകയില്ല അതാണ് ശാസ്ത്രം അല്ല ഈ അപ്പന്റെ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് പോയിട്ട് ഒന്നു നോക്കിയിട്ട് വായോ എന്നു കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു തിളപ്പുന്ന കഞ്ഞിയിൽ .

നോക്കുമ്പോൾ അപ്പന്റെ തിയറിയാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്കും തോന്നും വിശപ്പിനേക്കാൾ വലിയ ചോദ്യമോ അന്നത്തേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരം ഈ മണ്ണിൽ ഇന്ന് ഇല്ല പോലും പിന്നെ പുസ്തകത്താൾ മരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പൻ വന്നു വിളിക്കും എഴുന്നേറ്റു വാ കൊച്ചേ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടു മതി പഠിത്തം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *