ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതേ…

നമസ്കാരം പുണ്യമാസമായി വിസ്തീനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെയും ഈ പുണ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഒരു ഗുരുവായൂർ ഏകദേശം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഏകാദേശിയും നോക്കുമ്പോൾ നാം ഭഗവാനോട് നാം അത്രമേൽ എടുക്കുന്നതും ആണ് അതിനാൽ ഗുരുവായൂർ ഏകദേശം ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ പുണ്യമാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കൃത്യമായി എടുക്കേണ്ട ഏകദേശിയാണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദേശി .

   

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി നാളിൽ തലേന്നും പിറ്റേന്നും വ്രതം എപ്രകാരം എടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ പുണ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് നവംബർ 22 23 24 ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യരുത് വ്രതം എടുക്കുന്നവരും എടുക്കാത്തവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന കാര്യമാണോ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം .

ഏകദേശം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നടത്തുന്ന വിശേഷം പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും തടയാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യമാകുന്നു ചിലർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ മറ്റുചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ ദർശനം വേണ്ട എന്ന് ചിലർ പറയും എന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അവരെ തടയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക.

അതേപോലെതന്നെ ചിലരുടെ വിധം എടുക്കണം എന്നു പറയുന്നു എന്നാൽ വൃതം എടുക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വന്ന ഭവിക്കാം എന്നാലോചിച്ച് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് എങ്കിൽ അവർ അത് എടുക്കട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *