ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തർ അറിഞ്ഞോ???

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിയോടെയും ഉള്ള തുറന്ന് വിളിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും വില പുറത്തുതന്നെയാണ് ആ വിളി കേൾക്കാൻ കണ്ണൻ കാതോർത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ണന്റെ അൽഭുത ലീലകൾക്ക് ഇന്നും കുറവില്ല ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെയും ശ്രീകോവിലിന്റെയും പുറം ചുവരിൽ താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണന്റെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് താമര കണ്ണന്റെ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി പിന്നെ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് .

   

അത് ഇങ്ങനെയാകുന്നു വില്യമംഗലം സ്വാമിയാർ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പ്രത്യക്ഷനാണല്ലോ ഒരു ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹം കണ്ണനെയും ഓരോ ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും ഒക്കെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതേത് രൂപത്തിൽ സ്മരിക്കുന്ന ആരോപങ്ങളിൽ കണ്ണൻ സ്വാമി ആർക്കും ദർശനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു സ്വാമിയാർ താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണനായ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയും സ്തുതി കഴിഞ്ഞതും സ്വാമിയാർ കണ്ണനെയും നീട്ടി വിളിച്ചു താമര കണ്ണാ എന്ന്.

കണ്ണൻ താമരയിൽ തികയ്യിൽ വെണ്ണയോടു കൂടിയും ഇരിക്കുന്ന ദർശനം നൽകിയും കള്ളിത്തുടർന്നു രാവിലെയായി തിരുനാടാ തുറക്കാൻ സമയവുമായി കണ്ണൻ നോക്കിയപ്പോൾ മേൽശാന്തി അതാ വരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്രീകോവിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കണമല്ലോ കണ്ണൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഓടി പിന്നാലെ സ്വാമിയാരും അപ്പോഴേക്കും മേൽശാന്തിയെത്തിയും ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ.

വാതിൽ താക്കോലിട്ട് തുറക്കാൻ പോകുന്ന മേൽശാന്തിയെയാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഉള്ളിൽ കയറണം ഉടനെ തന്നെ കണ്ണിനും വടക്കേ ചുമരിലൂടെയും അതായത് മണിക്കർ സമീപമുള്ള ചുമരിലൂടെയും ഉള്ളിൽ കയറി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *