ഗുരുവായൂരപ്പന് വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുക. ഉടനടി ഫലം ലഭിക്കും!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭാവി പ്രവചിക്കുക എന്നാൽ അസാധ്യം തന്നെയാണ് കാരണം നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാല്‍ നമ്മുടെയും ഭാവിയും മാറിമറിയുന്നതാകുന്നു കർമ്മഫലം നല്ലതാണ് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഗുണ അനുഭവങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ നാം പിന്നീട് മോശകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ കർമ്മഫലത്താൽ വ്യത്യാസം വന്നുചേരുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഭാവിയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നുചേരുന്നു .

   

ഇപ്രകാരം ആയതിനാൽ ഭാവി പ്രവചിക്കുക അസാധ്യം തന്നെയാണ് ചില അവസരങ്ങളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും ആ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കാതെയും വരും അതിനാൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കണം അതിനാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രതിവിധിയും ഉണ്ട് ഈ പ്രതിവിധിയും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

ഈ പറയുന്ന വിദ്യയിലൂടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി വേണ്ടത് തുളസിയും വെള്ള പേപ്പറും പേനയും ആണ് പ്രകാരം ചെയ്യാം വെളുത്ത കടലാസ് ആണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള കടലാസ് തന്നെ എടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഫോർ ഷീറ്റും എടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

അതിനുശേഷം അഞ്ചു തുളസി ഇലകൾ പറിക്കുക അശ്വാരൂഢം ഉള്ളവർക്ക് അതും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം നാം ചെയ്യേണ്ടത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായും ഇരിക്കുക എന്നതാകുന്നു കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ദിശ ഒരിക്കലും മാറി പോകരുത് ഇതിനുശേഷം ഭക്തിപൂർവ്വം ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് സ്മരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *