നാളെ ഗുരുവായൂർ ഏകാദേശി

നമസ്കാരം നാളെ ഏകാദേശി ആണ് നാളെ നടത്തുന്ന വിശേഷപൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും പ്രത്യേകിച്ചും ജന്മനക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചേകാലിന് മുൻപായി തന്നെ ഏവരും പേരും നക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദർശനം നടത്തേണ്ട അത്ഭുതകരമായ ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം.

   

ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ദർശനം ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നടയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ അടുത്തെത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കണം .

എന്നില്ല ആലിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും അത്രമേൽ ഭക്തവത്സനാണ് ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതമാണ് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം ഇനി ഗുരുവായൂരപ്പൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ദർശനം നടത്തുവാനായി ഭക്തരെ വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും ദർശനം നടത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുവാൻ സാധിക്കുക .

അത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമായി പറയുന്നത് സ്വപ്നമാകുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണും അങ്ങനെ കാണുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഗുരുവായൂരപ്പൻ ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *