വമ്പൻ സഹായങ്ങൾ എത്തി !! 510 രൂപക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത എത്തിയതോടെ വമ്പൻ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് എപിഎൽ ബിപിഎൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്നെയും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരമാവധി എല്ലാവരും തന്നെ കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക .

   

വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് മാർച്ച് 8 മുതൽ വീടുകളിൽ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വില കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരും വനിതാ ദിനത്തിലാണ് ഗാർസികം ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വില 100 രൂപ കുറച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ അറിയിച്ചത് ഇതോടെയും ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ 910 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി മുതൽ 810 രൂപയായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.

https://youtu.be/hsItqtTXPfQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *