ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തത്

ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ആഗ്രയിൽ എസ് എൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് വിവേക് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പഠിച്ചിരുന്നത് പഠിക്കാൻ എല്ലാം വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു കോളേജിലെ ടോപ്പർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വിവേക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോളേജിലെ എല്ലാവർക്കും അവനെ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ഒരുപാട് അവാർഡുകളും അവനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അധ്യാപകരും മറ്റു ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നോട് എല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവേകിനോട് ചോദിച്ചോളൂ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവൻ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ മുമ്പിൽ എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു.

   

ഈ വിവേകവും അങ്ങനെയാണ് യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതേ കോളേജിലെ ജൂനിയറാണ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനായി ഈ ഒരു വിവേകിന്റെയും അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവനോട് എല്ലാം ചോദിച്ചു അവൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈയൊരു പെൺകുട്ടിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായി വിവേകിനെ ഒന്ന് കാണുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പരിചിതമായി അവർ പരസ്പരം ഫോൺ നമ്പർ കൈമാറിയും പിന്നീട് ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ഈ വിവേക പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവളോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണ് .

അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിൽ ആകുന്നു അത് കോളേജിലെ എല്ലാവരും അറിയുവാൻ തുടങ്ങിയും ഈ യോഗ്യതയും എല്ലാവരും അറിയാൻ തുടങ്ങിയും കാരണം ഈ വിവേകിനെ കോളേജിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അവൻ കോളേജിലെ ഒരു ഫേമസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇവളെയും എല്ലാവരും അറിയുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ വിവേകിന്റെയും എംബിബിഎസ് പഠനം കഴിയുകയാണ് അവൻ പിജിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു മറ്റൊരു കോളേജിൽ അപ്പോൾ യോഗ്യത എംബിബിഎസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .

അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പഠിപ്പിൽ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവനെ എംബിബിഎസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയി കയറുകയാണ് അങ്ങനെ വിവേകനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയെയും അവനെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയി കയറിയും അപ്പോഴാണ് ഈ യോഗ്യത വിവേകിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *