സർക്കാർ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം മെയ് ആദ്യം കുടിശ്ശിക വിതരണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതിയായ സമ്മേ സുരക്ഷ പെൻഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് ചെയ്യുക ലോകസഭാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ .

   

വിതരണം നടപടിക്രമമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 20023 നവംബർ മാസം വരെയുള്ള പെൻഷൻ ആണ് സർക്കാർ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ മാസം മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള അഞ്ചുമാസത്തെയും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളാണ് 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും .

സർക്കാർ ഇനി വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഉള്ളത് അഞ്ചു മാസത്തെ പെൻഷനായി 8000 രൂപ വീതം ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും നൽകി പെൻഷൻ കുടിശ്ശി പൂർണ്ണമായും തീർക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി സർക്കാരിനെയും ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആദ്യ 3000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിനും അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/O28pep1Mt1o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *