ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്…സിനിമയെ വെല്ലുന്ന സീൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദൈവത്തിന്റെ യാദൃശ്യ കരങ്ങൾ പോലെ യാത്രക്കാരനെ കണ്ടക്ടർ രക്ഷിച്ച സംഭവം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ പോലെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് സിനിമ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.

   

എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ദൈവമേ ഒരു ജീവൻ കണ്ടക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാരം പോലെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആരുടെ സൗഹൃദം കൊണ്ട് എന്നറിയില്ല ചേട്ടൻ നല്ല പോലെ പേടിച്ച് അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *