ഈശ്വരനുഗ്രഹം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളിൽ കാണുന്ന 3 ഗുണങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ദിവസം ഏകനായി കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ദൂരത്തായി ഗർഭിണിയായ ഒരു മാന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഭീമന കണ്ട് പേടിച്ച് മാൻ പല ദിക്കുകളിലേക്കും നോക്കിയിട്ട് അനങ്ങാതെ നിന്നുവും ഭീമൻ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെയും കാരണം മനസ്സിലായത് മുൻവശത്തായും ഒരു സിംഹം അതിനെ പിടിക്കാനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .

   

പുറകുവശത്ത് ഒരു വേടൻ വില്ലു കുലച്ചിയും അമ്പും ചെയ്യാനായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു വേദനയും കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് സിംഹം മുന്നോട്ടു വരാതെ ഇരുന്നത് വലതുവശത്തും അതിശക്തമായും കുത്തി ഒലിച്ചു ഒഴുകുന്ന നദിയും മറുവശത്തും ആളിക്കത്തുന്നത് മാനിനെ നാല് ചുറ്റും ആപത്തു മാത്രം ആ മാമ്പഴയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട് ഭീമന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞു എന്നാൽ ഭീമൻ നിസ്സഹായനായിരുന്നു വേദന ഓടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച അതുകൊണ്ട് മാൻ പേടിച്ചോടിയും സിംഹത്തിന്റെയും വായിൽ ചെന്ന് ചാടും കാട്ടുതീയും അണക്കാം .

എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നദിയിലേക്ക് ചാടി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിക്കും മാന്യനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണാതെ ഭീമൻ ഒരുവിൻ ഈശ്വരനെ വിളിച്ചേയും ഭഗവാനെയും ഞാൻ തികച്ചും നിസ്സഹായനാണ് ഈ ജന്തുവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവിടുത്തേക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടുന്ന് തന്നെ അതിനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം മാനത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയും .

ഭയങ്കരമായി ഇടിവെട്ടിയും തുടർന്നും അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങുകയും ഇടിമിന്നലേറ്റഡ് ബോധം കെട്ടുവീണു മഴയിൽ കാട്ടുതീ അണഞ്ഞു സിംഹം ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയി ആപത്തെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞതോടെ മാൻപേടയും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *