നാളെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല, പൊങ്കാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ 3 ലക്ഷണം കണ്ടാൽ മഹാഭാഗ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള അവസാനഘട്ടം ഒരുക്കങ്ങളിൽ ആണ് അമ്മ മഹാമായ് സർവ്വശക്തൻ ശക്തിസ്രൂപണിയും അമൃതവർഷിണിയും ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലയിട്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും സകല ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പൊങ്കാലയിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   

അതായത് നമ്മൾ പൊങ്കാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതും സർവ്വ ഐശ്വര്യം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദേവി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നുചേരുന്നതും ആയിട്ടാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലാണ് സർവ്വ ഐശ്വര്യം വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് .

ഇലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പൊങ്കാല ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് ചില അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം കൊണ്ട് ആ ദോഷം മാറാനുള്ള പരിഹാരവും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആശുപലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആശുപലകങ്ങൾ എന്താണ് അതിനെ പരിഹാരം എന്നുള്ളതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *