പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും സ്കൂളിന് പിന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സ്കൂളിൽ പിന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഇന്നത്തെ കാൽപ ടീച്ചേഴ്സിനെ തല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന റൂൾ വന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കിട്ടി എന്നായി കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ .

   

എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ എത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉറങ്ങാൻ ആയിരുന്ന താല്പര്യം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *