സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നേടാം : വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ആയി 50000+ ജോലി ഒഴിവുകള്‍

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതേപോലെതന്നെ സ്റ്റേറ്റ ഗവൺമെന്റിന്റെയും പുതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

   

വ്യത്യസ്തമായ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും നിരവധി അസ്ഥിതികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *