ഗണപതി മന്ത്രം ജപിച്ചു എവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും കാര്യംനടക്കും…

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഗണപതി അല്ലെങ്കിൽ ഗണേശൻ ഭക്തരുടെയും ഇഷ്ട ദേവനാണ് ഭക്തരിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശുഭകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഗണേശ പൂജ ചെയ്യുവാൻ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗണേശ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുവാനും വിജയം നേടുവാനും സഹായിക്കു0.

   

ഘടങ്ങൾ അഥവാ സാർവത്രിക ശക്തികളുടെയും ഭഗവാനാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ അതിനാൽ തന്നെയും ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെയും ആരാധനയും ആദരവും ആദ്യം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് വിനായകനാണ് മറ്റു നാമങ്ങളായ വിഘ്നേശ്വരൻ വിഗ്നേഷ് എന്നിവ ഭഗവാൻ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വിജയത്തിനും സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും ഐ ജപിക്കേണ്ട ഗണേശ മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം .

വക്രതുണ്ട മഹാകായ സൂര്യ കൂടി സമപ്രഭ നിർമ്മിക്കാം കുരുമേ ദേവാ സർവ്വ കരുഷു സർവ്വധം എന്നതാകുന്നു മന്ത്രം ഒന്നുകൂടി ജപിക്കാം വക്രതുണ്ട മഹാകായ സൂര്യ കൂടി സമപ്രഭാതം നിർവജ്ഞം കുരുമേ ദേവ സർവ്വകാര്യ സർവ്വധ അർത്ഥം കോടാനുകോടിയും സൂര്യന്റെ ശോഭയോടും വളഞ്ഞതുമ്പി കൈയും വലിയ ശരീരവും ഉള്ള ഗണപതി ഭഗവാനെയും ഞാൻ കുമ്പിട്ടും കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു എന്റെ വഴികളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു.

എന്നെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുവാനും കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനും സാധിക്കും ആരോഗ്യം ധനം സൗഭാഗ്യം പ്രശസ്തിയും സമൃദ്ധി ജീവിതവിജയങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗണേശ ഗായത്രി മന്ത്രം ഏകദന്തായ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *