ഗണപതി ഭഗവാന് ഈ വഴിപാട് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഫലം ഉറപ്പ്!!!

നമസ്കാരം പുതിയൊരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദുഷ്ടനായിരുന്ന ഒരു അസുരൻ ആയിരുന്നു അനലൻ അയാൾ ദേവന്മാരെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അനലാസുരന്റെ ശല്യത്തിൽ മലഞ്ഞ ദേവതകൾ ഗണപതി ഭഗവാനെയും ശരണം പ്രാപിച്ചു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു മനം അലിഞ്ഞു ഗണപതി ഭഗവാൻ തന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയും അനലാസുരനുമായി യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയേയും ഗോരയുദ്ധം ഒരു ഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അഗ്നി ജ്വാലകൾ വർമിപ്പിച്ചു ഈ ജ്വാലകൾ തന്റെയും അബോധക കണങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു.

   

കുപിതനായ ഗണപതി ഭഗവാൻ അനൽ ആസ്വരന്റെ പിടിച്ച് അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിയും എന്നാൽ ഉള്ളിൽ എത്തിയ അനലാസന്റെയും ചൂട് കാരണവും ഗണപതി ഭഗവാന്റെയും വയറും ശരീരവും ചുട്ടുപൊള്ളുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഭഗവാന്റെ ചൂട് ശമിപ്പിക്കുവാൻ ദേവന്മാർ നിരന്തരം വെള്ളം ഒഴിച്ചു മറ്റും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിഫലമായി .

അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ കശപ്പുലിയും മറ്റു കൃഷിമാരും ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ശിരസ് ഉൾപ്പെടെയും ശരീരം മുഴുവനും കറുകപ്പുള്ള കൊണ്ടും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതോടെ തണുത്ത തുടങ്ങിയ അഗ്നിശമനം സംഭവിച്ചയും ഗണപതി ഭഗവാനെയും സുഖമായിയും അതോടുകൂടി ഗണപതി ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ വഴിപാട് കറുക മാല ചാർത്തൽ ആയി മാറി.

ഗണേശ പൂജയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം കറുകയാണ് ഗണേശ മന്ത്രം ചൊല്ലി വിഗ്രഹത്തിന്റെ പാദത്തിൽ പതുക്കെ തക്കവണ്ണം കറുക അർപ്പിക്കണം നിവാരണത്തിനും രോഗശാന്തിക്കും ഗണപതി ഭഗവാനെയും കറുകമാല ചാർത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒരു വഴിപാടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *