മാർച്ച് 15 മുതൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത അപ്ഡേറ്റ് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മാസത്തെ ഏറ്റുമാന വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ധനവകുപ്പിന്റെയും ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് 13 ബുധനാഴ്ചയാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകളും നിവിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് .

   

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിവിഡി സെല്ലുവഴിയും പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സഹകരണ ജീവനക്കാർ വഴി വീടുകളിലേക്കും പെൻഷൻ തുക എത്തുന്നതും പെൻഷൻ തുകയുടെ വിതരണത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോയിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് 2023 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2024 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള .

ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഉള്ളപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസം പെൻഷനായ 1600 രൂപയുടെ വിതരണം മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/USmCkUqY-6Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *