ജനുവരി 22 മുതൽ റേഷൻ കാർഡുള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ജനുവരി 22 ആം തീയതി അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിലേറേഷൻ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആണ് സജീവമാക്കുക എഫ് സി ഐ ഗോഡൗണുകളിൽനിന്നും റേഷൻ സാധനങ്ങൾ റേഷൻ കടകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് കരാറുകാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദിവസങ്ങളോളം സമരത്തിൽ ആയിരുന്നു .

   

റേഷൻകടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചതിലെ പണം കുടിച്ചുകയായത് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒടുവിൽ സപ്ലൈകോ കുടിശ്ശികപ്പണം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് വിതരണക്കാർ സമരം പിൻവലിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം മുതൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റേഷൻ വിഹിതങ്ങൾ എത്താതിരുന്നതിനാൽ മാതാവസാനം തിരക്ക് കൂടുമെന്ന് അതിനാൽ പരമാവധി നേരത്തെ.

തന്നെ റേഷൻ വാങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ സർവർ തകരാറിനും സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അറിയിപ്പും കാർഡുകൾ ആയ നീല വെള്ളറേഷൻ കാർഡ് മുകളിൽ കാർഡ് അർഹരായിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന കാടിലേക്ക് മാറുന്നതിനായി 20023 ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 30 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/9bC6PAXPxsE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *