കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ക്രൂരത….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സുമേഷാ എടാ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന പുറത്തുനിന്നും ചന്ദ്രുവിന്റെയും ഉറക്കിയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോൺ കട്ടിലിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൻ പുറത്തേക്കു വന്നു വരാന്തയിലേക്ക് പോലും കയറാതെയും മുറ്റത്തുനിന്നും അണക്കുന്നവനെ കണ്ടതും സുമേഷ് പുരികം ഉയർത്തിയും എന്തിനാടാ ത**** ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അമറുന്നത്.

   

നിന്റെ ആരെങ്കിലും ചത്തോ കയ്യിലെ സ്ലീവ് ചുരുട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് മാറ്റാൻ ആയിട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ട് ചന്തു പറഞ്ഞു നിന്റെ പെങ്ങളും അവളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നീ ഒന്നും പറയേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും വന്നത് അളിയന്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് കുറവുണ്ടായിട്ടാണ് അവൾക്കും ഈ അഹങ്കാരം വെളുപ്പാൻ.

കാലത്ത് കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവളെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞുവിട്ടത് കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം ഭർത്താവ് ചവിട്ടിയും അമ്മായിയമ്മ അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കയറി വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അഹങ്കാരം ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *