ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സൂര്യൻ തുലാം രാശിയിൽ നീജാവസ്ഥയിലാകുന്നു ചിത്തിര ചോതി ഞാറ്റുവേലകളിലും കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ അഷ്ടമിയും മുതൽ പൗർണമി വരെയുള്ള സ്ഥിതികളിലൂടെയും ഉത്രാടം മുതൽ രേവതിയും അശ്വതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു ശനി രാത്രിയെ പൗർണമിയും അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതും പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാകുന്നു .

   

ബുധൻ തുലാം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു ചൊവ്വയും തുലാം രാശിയിൽ തന്നെയുണ്ട് അതും ചക്രം ചിങ്ങം രാശിയിൽ തുടരുന്നു ശനി കുംഭം രാശിയിൽ വക്ര ഗതിയിലും ആണ് അവിട്ടം നാലാം പാദത്തിൽ ആയിട്ടാണ് സഞ്ചാരം വ്യാഴം വക്ര ഗതിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് രാഹു മേടം രാശിയിൽ അശ്വതിയും നക്ഷത്രത്തിന്റെയും ആരംഭ ബിന്ദുവിന്റെ അടുത്തും ഏതു തുലാം രാശിയിൽ ചിത്തിര മൂന്നാം പാദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുമാണ് രാഹു മേടത്തിൽ നിന്നും മീനത്തിലേക്ക് കേതു തുലാമത്തിൽ നിന്നും കന്യകയിലേക്കും.

പകരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു ദിവസം മുൻപേ ആയാൽ രാഹുകേതുക്കളുടെ രാശിയിലെ സ്ഥിതിയാണ് ഈ ഗ്രഹനിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സമയമാകുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പരാമർശിക്കുന്നത് .

എല്ലാം തന്നെ പൊതു ഫലപ്രകാരമാകുന്നു ഒരോത്തിയും ജാതകപ്രകാരം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നു വന്നുചേരാവുന്നതുമാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ് ഇദ്ദേഹം ആകർമഞ്ഞതാം കളഞ്ഞേയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുചേരുന്ന സമയം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ വിഷാദങ്ങളെല്ലാം അകന്ന് പ്രസാദമായ സമയമാണ് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *