ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നല്ലകാലം ബാബ പറഞ്ഞാൽ നടന്നിരിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനും അഘോരിയും സന്നാസിയും ആയ അഘോരി യും അടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു പ്രവചനം ഏറെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല കുറച്ച് നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ധനയോഗത്താൽ 20024 അവസാനിക്കും മുമ്പ് തന്നെ കോടീശ്വര ആകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരികയാണ് ബാവയുടെ പ്രവചനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ പ്രവചിച്ച എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും നമ്പിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല.

   

അത് 100% വും നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യവും ഏറെയും ശ്രദ്ധ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ബാവയുടെ ഈ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ പങ്കുവയ്ക്കു മുൻപ് സ്വന്തം കഴിവുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തുവാനും സാമ്പത്തികം ഉന്നതിക്കും അനുകൂല സമയമാണ് ഈ രണ്ടു മാസങ്ങൾ വരുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കർമ്മരംഗത്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ അസൂയ ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് വളർച്ച ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കുടുംബ കാര്യത്തിൽ സമാധാനം ഏജൻസി ഇടപാടുകളിൽ ഉള്ള തളർച്ച മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സന്താനത്തിന്റെ പുതിയ ജോലി കാര്യത്തിന് സഹായം ലഭിക്കും വിദേശത്തുനിന്നും ശുഭവാർത്ത കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട് കല്യാണക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും ഔദ്യോഗിക ചുമതലയിൽ മാറ്റത്തിന് ഇടവരും പുതിയ സ്കൂളിൽ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കും.

പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും മകം നക്ഷത്ര ജാതകർ ദോഷപരിഹാരങ്ങൾക്ക് ശ്രീ മുരുകനെയും അർച്ചന ഷഷ്ടി വൃതം ശങ്കരനാരായണനെ നെയ്‌വിളക്ക് പായസം അർച്ചന ഭദ്രകാളിക്ക് പട്ടം കടുംപായസം എന്നിവ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/acpdSFmPxiM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *