പുസ്തകത്തിന് പിന്നിലെ കഥ കേട്ടാൽ ഞെട്ടി പോകും

നീല വന്ദ്യ ഗ്രന്ഥം നിള എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയും ബാവ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ പണ്ഡിതനായ ഒരു മുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടിയുടെയും നിഷ്കളങ്കത ബാബയെയും അവളെയും പലതരം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗല ലോകത്തിന് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കല ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ തനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാം മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുസ്തകമാണ് .

   

പിന്നീട് നീലവന്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കുറെ കെട്ട് കഥകളും പിന്നീട് കേൾക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയും അവൾ ഭൂതങ്ങളോടുള്ള എക്സിലോടും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ചു മന്ത്രങ്ങളും ജപങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് ചിലർ പറയുന്നത് അവൾ താനൂ യക്ഷിയാണ് എന്ന് ആരോ പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നും ഒരു കാട്ടിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു മരമുണ്ടെന്നും അവിടെ ചെന്നാൽ അവൾക്ക് യക്ഷി ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

എന്നും ഒക്കെ അശരീരി അവളോട് പറയുന്നതായി കേട്ടു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് അവൾ ആ കാടും മരവും തിരഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയും ദൂരങ്ങൾ കടന്ന് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ വച്ച് ഒരാളെ അവൾ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി അയാൾ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് നിബന്ധ യോടു കൂടി അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മരവും സ്ഥലവും കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വാക്കു നൽകി അവൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവൾ ഒരു രാത്രി പോലും അവന്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കെല്ലാം എന്ന നിർബന്ധം വച്ചുവും.

അയാൾ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അയാൾ മരവും സ്ഥലവും അവൾക്ക് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുകയും അയാളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാദിവസവും അവർ രാത്രി സ്വപ്നം കണ്ട് ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് മന്ത്രങ്ങളും പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്തു തീർത്തു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു അശരീരി താൻ യക്ഷിയാകാൻ ഒരു മൃഗത്തിനെ ബലി അർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *