ശിവ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന 10 അൽഭുത ശക്തികൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവാധി ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒരേപോലെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവൻ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനും പിതാവും ആണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ചെറിയ പ്രവർത്തികളിലൂടെ പോലും ഭഗവാന്റെ പ്രീതി നാമെളുപ്പം അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ശിവ ഭക്തർക്ക് ചില കഴിവുകൾ.

   

ഭഗവാൻ നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റു ദേവതകൾ ഈ ശക്തി നൽകില്ല എന്നല്ല പരാമർശിക്കുന്നത് ശിവപ്രീതിയാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക്യും സ്വയം തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ വന്നുചേരുന്നു എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും.

മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാനെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓം നമശിവായ എന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്ന ശിവപൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *