റേഷൻകാർഡുള്ളവർക്ക് അറിയിപ്പെത്തി മാർച്ച് മുതൽ കാർഡ് മസ്റ്ററിങ്ങ്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരുവാൻ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന .

   

അപ്ഡേഷൻ മാസ്റ്ററിങ് മരിച്ചുപോയ അവരുടെ റേഷൻ തുടർന്ന് വാങ്ങുന്നില്ല വിദേശത്തുള്ളവരുടെ റേഷൻ വാങ്ങുന്നില്ല കൂടാതെ മുൻഗണന കാടുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് അർഹരായവർ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് റേഷൻകാർഡ് കെ സി അപ്ഡേഷൻ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാർച്ച് 1 മുതൽ റേഷൻ കാർഡുകളിൽ ആധാർ കാർഡുമായി എത്തിയും അപ്ഡേഷന് വേണ്ടി വിരൽ അമർത്തിയും.

ഇക്കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ മാത്രമല്ല റേഷൻ കാർഡിൽ പേരുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ റേഷൻകടയിൽ ആധാർ കോപ്പിയുമായി എത്തിയും റേഷൻ കാർഡ് അപ്ഡേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/DbyT1WHi4LE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *