കുടുംബ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ശ്രീകൃഷ്ണ സമക്ഷം ചെയ്യേണ്ട വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടാണിത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തരെയും കൈവിടാത്ത ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഏത് അറ്റം വരെയും പോകുവാൻ മടിക്കാത്ത ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്ന ഇത്ര അധികം സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം അധികം കരുണ ചൊരിയുന്ന മറ്റൊരു ദേവൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംശയം തന്നെയാണ് പല രൂപത്തിൽ.

   

പല ഭാവത്തിൽ പല വേഷത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ.

ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ടുള്ള അപരിചിത ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണികണ്ണൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *