ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ 4 ലക്ഷം ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ലോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനേയും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ അർഹരായിരിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെയും എസ്ബിഐ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ മാസം 456 രൂപ ബാങ്കോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എടുത്തതായിട്ടും ഒരു മെസ്സേജ് ഫോണിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും.

   

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നാല് ലക്ഷം വരെ ലഭിക്കുന്ന പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തീരുമാനം ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും.

അവരുടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചും 4 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ രണ്ട് സുപ്രധാന പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ജീവൻ ജ്യോതിയും ഭീമായോജനയും പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയും കേവലം 20 രൂപയ്ക്കും 436 രൂപയ്ക്കുമാണ് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/6FoYaJsTHmE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *