ഒരു ആണിന് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇജ്ജാതി നാട്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ലോകത്തിനു മുൻപിൽ രാജ്യങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഈ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ഒരു പുരുഷനെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉള്ള നാട് മുതൽ വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള പ്രശസ്തമായ 10 നാടുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഷാനി പൂർവ്വം ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ വീടുകൾക്കും വാതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

   

ഗ്രാമത്തിലെ രക്ഷാധികാരിയായി ശനിദേവനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ഗ്രാമവാസികൾ വീടുകൾക്കും വാതിൽ വയ്ക്കാത്തതും ഈ പാരമ്പര്യം തലമുറകളായും തുടർന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ നായ്ക്കൾ വീടിനകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് മരത്തിന്റെ പലകകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാര്യവും എല്ലാം ഏ ഗ്രാമത്തിലെ പബ്ലിക് ടോയ്‌ലെറ്റിൽ പോലും വാതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല പകരം സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു കർട്ടൻ ആണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *