ഏപ്രിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം കൂട്ടും ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വിതരണം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ സന്തോഷകരമായ രണ്ടു വാർത്തകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ തൊഴിലുറപ്പ് വേദന കേന്ദ്രസർക്കാർ കൂട്ടുവാൻ പോകുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് വേദനം കൂട്ടുവാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേന്ദ്രസർക്കാറിനെ അനുമതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതേപോലെതന്നെ രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3600 രൂപയുടെ വിതരണവും .

   

ഏപ്രിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നടത്തുവാൻ പോകുന്നു ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായി ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ വേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള .

പുതുക്കിയ വേതനം ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടും ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/fvJU0ZfiUG8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *