സാമ്പത്തിക ഒറ്റമൂലി, ശിവ ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ദേവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഭക്തർക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന കൈ നിറയെ നൽകുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും തന്റെ ഭക്തരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും .

   

നൽകി തന്റെ ഭക്തനേയും വാനോളം എടുത്തു ഉയർത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അത്ര വലിയ ശക്തിയാണ് എന്ന് മഹാദേവൻ എന്ന് ദൈവം ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒരിക്കൽ ഒരു ശിവ ഭക്തനായ യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യുവാവിന്റെ പേരെയും കുബേരൻ എന്നായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *