അച്ഛന് അ.വി.ഹി.തം ഉണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു പിന്നാലെ പോയി അന്വേഷിച്ച മകൻ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത്…കണ്ടോ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം അതിൽ നിന്ന് ചിന്തികാശി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സീമയും എന്റെ ക്ഷമയ്ക്കും അതിരുണ്ട് നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ മുതൽ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല രാജേന്ദ്രൻ കോപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത റൂമിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന വിവേകം അവരുടെ ഉറക്കിയുള്ള.

   

സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടിയും ആദ്യമായിട്ടാണ് അമ്മ അച്ഛനോട് ഇത്ര ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ആരായിരിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ അച്ഛന്റെ വെറുമൊരു ക്ലാസ്മേറ്റ് മാത്രമായിരിക്കുമോ അതോ അമ്മ സംശയം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും.

മോശകളൊന്നും താൻ കേട്ടിട്ടില്ല തനിക്ക് ഓർമ്മവച്ച നാൾ മുതൽ അമ്മയുമായും ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് അച്ഛനുള്ളത് താനും അച്ഛനും തമ്മിൽ കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും തന്നോട് തുറന്നു പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ 17 കാരന്റെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയുടെ വിത്ത് മുള പൊട്ടിയും അച്ഛന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നതുകൊണ്ടാകാം പിന്നീട് അമ്മയുടെ സംസാരം നിലച്ചു പോയത് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *