കുടുംബിനികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കാര്യം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരെയും എന്റെടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനി മക്കളുടെ ദീർഘായുസ്സിനും മക്കളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ മക്കളുടെ കൂടെയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പഠനസംബന്ധമായും തൊഴിൽ സംബന്ധമായും ഒക്കെയും ജോലിയിലും യാത്രയിലും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലും.

   

ഒക്കെയാണ് അപ്പോ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ രക്ഷ അവരുടെ ദീർഘായുസ്സിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്നാം പറഞ്ഞു തരണം അതേപോലെതന്നെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉള്ള അമ്മമാരെയും അവര് പറയാറുണ്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണേറും പ്രാക്കും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചു വന്നതാണ്

ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വിദ്യയിൽ നിന്ന് വിധിച്ചിരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *