വിഷുകൈനീട്ടം 4800 രൂപയും അരികിറ്റും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റർ വിഷു റംസാൻ തുടങ്ങിയ പുണ്യ ദിവസങ്ങളുടെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതി ആയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷ ബോർഡ് വഴിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ കുടിച്ചിക വന്നതിൽ മൂന്നുമാസത്തെ ആണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാദവും .

   

ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യ ഗഡുവിന്റെ വിതരണം മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയോടെ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1600 രൂപയുടെ എത്തിച്ചേർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മിക്കവരും മിക്ക ആളുകൾക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിലേക്കോ ഈ തുക ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സംശയങ്ങളും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും.

ഒക്കെ നമ്മുടെ whatsapp ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർക്കാറിന്റെയും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സർക്കാറിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഈ മാസം 15ആം തീയതിയോടു കൂടിയാണ് വിതരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിതരണ പ്രക്രിയ അത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെയും മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/HnpWKuQGGIQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *