ഇത് മറക്കേണ്ട.. സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം – 207 ഒഴിവുകള്‍

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നാളെയാണ് 27 ഓളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *