ശിവ ഭക്തർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പതിവുപോലെ പുലരുന്നതിനു മുൻപ് ക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ സ്നാനത്തിന് പുറപ്പെട്ട ശിവപാതയുടെയും കൂടെ വരാൻ മകൻ സംബന്ധം പിടിച്ചു മകനെ കൂടെ കൂട്ടിയ ശിവപാദ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലെ കൽപ്പടവിൽ കൊട്ടി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം മോൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം ബ്രാഹ്മണൻ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഗായത്രി ജപവും മറ്റു സാധനങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി സമയം കുറെ കഴിഞ്ഞു പിതാവിനെ കാണുവാനില്ല .

   

കുഞ്ഞുസംബന്ധർ കരയുവാൻ തുടങ്ങിയും രാത്രിയുടെയും ഏകാന്തതയിൽ വിജനമായ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളി കടവിൽ നിന്നുമുള്ള മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഉണ്ണിയുടെ നിലവിളിയും ആരു കേൾക്കാൻ പക്ഷേ കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് ഏറ്റവും അങ്ങ് വടക്ക് കൈലാസത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ സംബന്ധരുടെ നിലവിളി കേട്ട് ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നു ഭഗവതി പരമേശ്വരിയും ഇത് സംബന്ധരുടെ നിലവിളിയാണല്ലോ .

ഭാവിയിൽ ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനാകേണ്ടയാൾ വൈകീല നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നന്ദിദേവൻ ശിവനെയും പുള്ളിക്കാരിയിൽ സംബന്ധരുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു ലോകമാതാവ് കരയുന്ന സമ്പന്തിരയും മടിയിൽ ഇരുത്തി പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും ശിവഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം തളർന്ന ശീലം നൽകിയും അതിനാൽ പിന്നീട് സംബന്ധർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അല്പം കഴിഞ്ഞ് സ്നാനം എഴുതിയ പിതാവ് മകന്റെ ചുണ്ടുകളിലും ശരീരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു.

മകൻ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് പാലു വാങ്ങി കുടിച്ചു സംബന്തറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണി വടക്കും ആകാശത്തേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണല്ലോ എന്ന് പാർവതി ദേവി വന്നത് മകൻ പറയുന്നതൊന്നും പിതാവിനും മനസ്സിലായില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *