ഭക്തർ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകും……

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെയും നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈശ്വരാ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബോധ്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്.

   

ക്ഷേത്രദർശനം ചെയ്യാറുണ്ട് നാമങ്ങൾ ചേരില്ലാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം തലപൊക്കി നിൽക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം അങ്ങനെയും ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നു പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് .

ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സമയം മാത്രമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാറില്ല വീട്ടിൽ വിളക്ക് പോലും കൊളുത്താറില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *