ഭക്തർ ഗുരുവായൂരിൽ സംഭവിച്ചത് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നിത്യവും വരുന്ന ഭക്തരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണം കൊടിയുണ്ട് അതും സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം നൽകു നാളെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

   

ഇതിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ദർശനം നടത്തിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശനം നടത്തുവാൻ അവർക്ക് തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്രയെത്തിയാലും മതിയാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏവർക്കും വന്നു ചേരുക എന്നാൽ ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഭഗവാനെ ഈ ജന്മം കാണാൻ യോഗം വന്ന ചേരുവാനും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ആ പുണ്യ ദർജനത്തിന്റെ ദിവ്യ മുഹൂർത്തത്തിനായി .

അനേകം മനസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകുന്നു എന്ന സ്നേഹത്തോടെയും ഭഗവാനോടും എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ഭഗവാൻ നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും കരണം ഭഗവാൻ എന്ന പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹ വാത്സല്യം ആകുന്നു സ്നേഹവാൽസല്യത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാന്യം പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മിക്കവരും ഭഗവാനെ ഉണ്ണികണ്ണനായി മനസ്സിൽ കാണുന്നു ഭഗവാനെ കുഞ്ഞും മക്കളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പലപ്പോഴും മക്കളോട്.

എന്തെങ്കിലും നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദനം ലഭിക്കും വരെയും ആ വസ്തു ലഭിക്കും വരെയും അവർക്കും ഉൽക്കണ്ട ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഇനി ആ വസ്തുവും അത് എത്ര ചെറുതും വലുതും ആയിരുന്നാലും അത് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞതിനുശേഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പിണങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

4 thoughts on “ഭക്തർ ഗുരുവായൂരിൽ സംഭവിച്ചത് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *