ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും രാത്രി ലോഡ്ജിലേക്ക് കോൾഗേളിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയ ഭർത്താവിനെ സംഭവിച്ചത്!

ഭാരത രശ്മി ശ്രുതീശർമ ഈ രണ്ടുപേരും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കോൾഗേൾസ് ആയിരുന്നു അതായത് ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ കൂടെ പോകും പണത്തിനു വേണ്ടി ആരുടെയും കൂടെ ബെഡിൽ കിടക്കും ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ തൊഴിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ലക്ഷ്മി തനിക്ക് വന്ന ഒരു കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്.

   

അങ്ങനെ അയാളുമായി ഉള്ള എല്ലാ ബന്ധപ്പെടലും കഴിഞ്ഞശേഷം ലക്ഷ്മിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫോൺകോൾ വന്നു അന്നേരം അവൾ ഒരുപാട് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ അവൾ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ആയ ശ്രുതിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല നീയൊന്ന് പോണം എന്ന് അങ്ങനെ അവൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ശ്രുതി പോകാമെന്ന് ഏറ്റവും ശ്രുതി പോവുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ആളുമായി അവൾ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബന്ധപ്പെട്ടതിനുശേഷം പതിനായിരം രൂപ അവൾക്ക് പ്രതിഫലമായി പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു .

എന്നാൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു തുക ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും അവൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചതും ഇയാളെ അങ്ങനെ വിടരുത് എന്ന് ഇനിയും ലഭിക്കുമെന്ന് അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദേവിയെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ശ്രുതി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവളെ കൂടെ നിർത്താം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ശ്രുതിയെ മാത്രമായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾക്കും മനസ്സിലായി .

എന്തുകൊണ്ടും ലക്ഷ്മിയെക്കാൾ നല്ലത് ഈ ശ്രുതി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് സ്തുതി അതി സുന്ദരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇയാൾ എപ്പോഴും ശ്രുതിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലക്ഷ്മിക്കും മനസ്സിലായി അവൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാരണം അവളുടെ ഏറ്റവും നല്ല കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു അയാൾ അന്ന് തന്നെ സ്വന്തം സുഹൃത്ത് തന്നെ ചതിച്ചു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് അവളോടുള്ള ലക്ഷ്മി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു പകയുടെ കഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *