ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തെ ഗഡു എത്തുന്നു പെൻഷൻ കുടിശിക 3200 രൂപ വീണ്ടും അക്കൗണ്ടിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനശയമാ പദ്ധതി ആയിട്ടുള്ള വിതരണത്തിലെയും അവിടുത്തെ രണ്ടുമാസത്തെ കുടിച്ചു ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടു മാസത്തെ കൂടിയും 1600 രൂപയുടെ രണ്ടു വീണ്ടും ഒരു 3200 രൂപ കൂടി നമ്മുടെയെല്ലാം ബാങ്ക് കോളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന .

   

അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ വക നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് 62 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിലേക്കും ഈ സഹായം എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ അതുപോലെതന്നെ വിധവാ പെൻഷൻ അതേപോലെതന്നെ ഭിന്നശേഷി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതിനെ പോലെ തന്നെ 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വിവാദമായ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം അതോടൊപ്പം.

തന്നെ 16 യിൽ പരം ക്ഷേമപതി ബോർഡുകളിൽ നിന്നും സർക്കാരിന്റെ സഹായം എത്തിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കുടിശ്ശികപ്പച്ചൻ തുകയിൽ 2023 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ അതേപോലെതന്നെ 2024 ജനുവരി മാസത്തിലെയും ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/-cXxEVDS9hA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *