വീട്ടിൽ മരണം അടുത്താൽ മാത്രം വിരിയുന്ന അഞ്ചു പൂക്കൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ചിലതും ശുഭകരവും ചിലതും അശോകരവുമായി മാറും അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക ചില അവസരങ്ങളിൽ അസാധ്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ചില സൂചനകൾ പ്രകൃതിയായി തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്നതുമാണ് ചില പൂക്കൾ വീടുകളിൽ വിടരുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷണമാണ് ആ വീടുകളിൽ ഉയർച്ച സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരാം .

   

എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ ചില പൂക്കൾ വിടരുന്നത് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാണ് ശുഭകരമല്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ മരണം ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ ദുഃഖം ആ വീടുകളിലേക്ക് വന്ന ഭവിക്കാം ഈ പൂക്കൾ വിടർന്നാൽ ഗൃഹനാഥൻ ഗൃഹനാദം എന്നിവർക്ക് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ അതീവശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാകുന്നു ഏതെല്ലാമാണ് ഈ പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നേദിവസം നടത്തുന്ന ലക്ഷ്യവ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ.

പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യവും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചെടിയായിട്ട് പറയുന്നത് മൈലാഞ്ചിയാണ് പലരുടെയും വീടുകളിൽ ഉള്ള ചെടിയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ .

പൊതുവെ അതിർത്തിയിൽ വളർത്തുവാൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എന്നാൽ യുവാവ് അമിതമായി പോകുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെയധികം പൂക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഇലയേക്കാൾ പൂക്കൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *