മരുമകൾ അമ്മയെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ കൊടുത്ത മറുപടി കണ്ടോ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഹരി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ സഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം തള്ളക്ക് ഞാൻ മിണ്ടിയാൽ പ്രശ്നം മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം അടുക്കളയിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ കയറുവാനും ആ തള്ള പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ഒന്നും പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ രണ്ടിലൊന്നു മതി ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും.

   

കൊണ്ടാക്കി വരും അതെല്ലാം അവരാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കാം പോകുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ തന്നതൊക്കെ കൈയോടെ തന്നേക്കണം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട രാജിയുടെ രോഷം നിറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഹരിയുടെ ഇടനെഞ്ചിൽ ആണോ കൊള്ളുന്നതെങ്കിലും മറുത്ത ഒരു വാക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത പോലെയും നാക്കിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയത് അവളുടെ അച്ഛൻ തന്ന പണത്തിന്റെ കണക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ രാജിയെ കെട്ടുമ്പോൾ മകളോടൊപ്പം തന്ന പണത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അവളെ പിണക്കി അയച്ചാൽ.

കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കയ്യിലായിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അവന്റെ മൗനത്തിന് കാരണം രാജീവ് അതെന്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ വളർത്തിയ വലുതാക്കി എത്രത്തോളം എത്തിച്ച മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ വിഷമത്തോടെയുള്ള വാക്കുകൾക്കും മുൻപിൽ അവൾ പുച്ഛത്തോടെ ആയിരുന്നു മറുപടി നൽകിയത്.

നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പല കടമയും കടപ്പാടും ഉണ്ടാകും അവരോടും അതിനു ഞാൻ എന്തുവേണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം എന്ന് പക്ഷേ ഒരു രൂപ കുറയാതെ കിട്ടിയിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പടി തീരും എല്ലാ ബന്ധവും അവളുടെ ഓരോ വാക്കിന് മുൻപിലും നിഷ്പ്രഭയായി പോകുമ്പോൾ അവനെ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *