മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വിതരണം വിഷുവിന്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈസ്റ്ററും റംസാനും നിമിഷവും എല്ലാം മലയാളിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരുക .

   

ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പെൻഷനായ 1600 രൂപയുടെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിതരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും പലർക്കും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തുക ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയത് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ വലിയ വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം മാർച്ച് 18 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാർച്ച് 25 വരെയും സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ തുകയുടെ വിതരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന അവരിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം ഉള്ളവർക്ക് ആ തുക കുറച്ച് 1400 13 തുകകളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/tWH-M4mM6VU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *