കേന്ദ്രസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? 4 ലക്ഷം വീതം കിട്ടും.. വീഡിയോ കാണാതെ പോകരുത്….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ബാങ്കുകളിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലോ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള മലയാളികൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്രസർക്കാർ ബാങ്കുകളിലൂടെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലൂടെയും നടുപ്പിലാക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രഹ പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയെ സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയും ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമ യോജനയും നാലുലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതികളിലൂടെ എത്തിച്ചേരുക.

   

നമ്മൾ അപേക്ഷ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ആശ്വാസ സഹായം മായി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ത്വനസഹായമായും നാലുലക്ഷം രൂപ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ എത്തിച്ചേരും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എസ് ബി ഐ ലോൺ കാനറ ബാങ്ക് ലോൺ യൂണിയൻ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് ബാങ്കിലും .

ആയിക്കൊള്ളട്ടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എസ്ബി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഈ പദ്ധതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാസവും അടുത്ത മാസവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബാഗിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ജീവനക്കാർ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുവാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുവാനും ഇടയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/I6oa6nGmRiI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *