കാനഡയിൽ നിന്ന് വന്ന അമ്മകളുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കോഫി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അമ്മ കണ്ട കാഴ്ച….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്താ മമ്മി ഇതും കതകിനു മുട്ടാതെ ആണോ അകത്തുകയറി വരുന്നത് അതും പറഞ്ഞു വാമികം വൈബ്രേറ്റർ ബെഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കാനഡയിൽ നിന്നും ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞ് എത്തിയ മകൾക്ക് രാവിലെ ബെഡ് കോഫിയുമായി ചെന്നതായിരുന്നു ഡോർ മുട്ടാനുള്ള ഔപചാരിക ദൈവം അമ്മ മക്കൾ തമ്മിലില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ലാസിയം കഥക് തുറന്നു അകത്തേക്ക് കയറിയത് കണ്ട കാഴ്ച അല്പം കുന്നായ്മ .

   

നിറഞ്ഞതായിരുന്നു രണ്ടു കാലും അകത്തി വച്ചു ബെഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയി കോഫി മെഷർമെയിൽ അവൾ വേഗം പുറത്തിറങ്ങിയും ലാസ്യം ഓർത്തു അവൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ കുരുത്തംകെട്ടതാണ് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ചോദിക്കുകയാസിയം .

അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കുസൃതി നിറഞ്ഞ ആ സംഭവത്തെ പറ്റി ഓർത്തു മാസ്റ്റർബേഷൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമ്മയും പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന വ്യാമികം കയറി വന്ന ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ പോയി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/H8auwp1UA80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *