ശുക്രപ്രീതിയാൽ സമയം തെളിഞ്ഞ നക്ഷത്രക്കാർ…

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇടവം തുലാം എന്നീ രാശികളുടെയും അധിപനായ ഷുക്കൂറിനെ സ്നേഹം സൗന്ദര്യം ഭാഗ്യം അതേപോലെതന്നെ സമ്പത്ത് സുഖം മുതലായ വ്യക്തിയും ഉത്തരവാദിയായി ആഗ്രഹമായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ജാതകത്തിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ സ്ഥാനം ശക്തമാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വന്ന ചേരില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ശുക്രൻ ധനുരാശിയിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു .

   

കൂടാതെ ഇന്നേദിവസം തൈപ്പൂയം കൂടി ആയതിനാൽ വളരെ വിശേഷമായ ഫലങ്ങൾ കൂടി വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ രാശിയിൽ ചൊവ്വയും ബുധനും ഇതിനകം ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ധനുരാശിയിൽ ഗൃഹയോഗം ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മഹാലക്ഷ്മിയോഗവും തുടങ്ങി നിരവധിയാ ശുഭയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാകുന്നു.

ശുക്രൻ ധനു രാശിയിലേക്ക് കൂടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചില രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ധനു രാശിയിലെ ശുക്രൻ സംക്രമിക്കുന്ന അതിലൂടെയും ഭാഗ്യം കൈവരുന്ന രാശിക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *